Povídání o křesťanství 2020

Ostatní

Povídání o křesťanství 2020

Termín konání

18. 3. 2020
15. 4. 2020
20. 5. 2020
17. 6. 2020

Místo konání

Kostel Sv. Jana Nepomuckého

Povídání o křesťanství 2020 s jáhnem Michalem Opatrným

Etsi Deus non daretur .... jakoby Boha nebylo

Žijeme ve světě, kde jakoby Boha nebylo...
Můžeme ve svém životě přesto Boha potkat?
Zůstává ještě možné, být v takovém světě křesťanem?
Jak hovořit o své víře s těmi, kdo ji nesdílí?
Scházíme se jednou za měsíc ve farním sále - vstup přes farní zahradu.

Adresa
Kostel Sv. Jana Nepomuckého
Tyršova 5
Hluboká nad Vltavou 373 41