Přívoz Purkarec

Přívoz je v provozu od 1. července do 30. října 2019 (v závislosti na počasí)

Provozní doba:
červenec – srpen: každý den od 10 do 18 hodin
září – říjen: o víkendech a svátcích (pondělí až pátek možno po předchozí domluvě, nejlépe den předem)

Odjezdové časy jsou po domluvě, dle zájmu cestujících. Rezervace pro jednotlivce je možno provést kdykoliv v rámci provozní doby přívozu na telefonním čísle +420 602 834 708.
Skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 1 den předem. Dřívější či pozdější časy na objednávku den předem či po domluvě. Nejdéle však do setmění.

Ceny převozného jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit:
dospělí - 30 Kč
děti od 6 let do 12 let - 20 Kč
kola, kočárky, psi a jiné – 20 Kč
děti do 6 let v doprovodu – zdarma

Jako jízdní doklad bude uznána Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus.
Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.

Přívoz vyplouvá/připlouvá pouze k nástupním molům, která jsou umístěna:
Purkarec – levý břeh Vltavy – pod objektem penzionu U Anděla Purkarec - stálé kotviště, ze kterého přívoz vyplouvá (případně veřejné přístaviště Purkarec za ideálních plavebních podmínek)
- pravý břeh Vltavy – malé molo vedle tábořiště, ze kterého vede cesta do Kostelce. Zájemci z kostelecké strany vyčkají v době smluveného převozu viditelně u nástupního mola.

Maximální počet osob na plavidle nesmí překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení. Kapacita přívozu: převozník + max. 12 osob, či 5 osob + 5 kol, max. nosnost lodě je 900 kg. Počet osob a kol určuje převozník dle svého uvážení.

Přívoznická loď přepravuje pouze pěší a cyklisty, kteří si své vybavení nakládají sami.
Loď není bezbariérová.
Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a po domluvě s převozníkem. V případě, že se sejde více zájemců se zvířaty, může být požadován náhubek.
Provoz či čas vyplutí může být zrušen pokud: převozník uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné, např. zvýšený průtok, silný vítr, nepříznivé meteorologické podmínky apod.

Provoz přívozu je podporován z dotačního programu Jihočeského kraje.

Adresa
Město Hluboká nad Vltavou
Purkarec
Hluboká nad Vltavou 373 41