Přívoz Purkarec

Přívoz je v provozu od 1. května do 30. října 2022 (v závislosti na počasí)

Provozní doba:
červen – srpen: každý den od 10 do 18 hodin (mimo tyto časy pouze po domluvě)
květen, září – říjen: o víkendech a svátcích od 10do 18 hodin (ve všední dny pouze po domluvě)

Odjezdové časy každou celou hodinu na zavolání.
Nově také přeprava na Karlův hrádek po předchozí domluvě.

Rezervace pro jednotlivce je možno provést kdykoliv v rámci provozní doby přívozu na telefonním čísle +420 602 834 708.
Skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 1 den předem. Dřívější či pozdější časy na objednávku den předem či po domluvě. Nejdéle však do setmění.

Ceny převozného jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit:

přeprava Purkarec - Kostelec:  doba přepravy do 10 min
osoby do 3 let zdarma
od 3 do 12 let      30,- / os.
od 12 let 50,- /os
kolo  30,- 
elektro kolo 50,-

přeprava mezi  Purkarec - Karlův hrádek : doba přepravy do cca 20 min
do 3 let zdarma
od 3 do 12 let 50,- / os.
od 12 let      100,- /os
minimální částka pro přepravu z KH nebo na KH 500,-

Jako jízdní doklad bude uznána Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus.
Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.

Přívoz vyplouvá/připlouvá pouze k nástupním molům, která jsou umístěna:
Purkarec – levý břeh Vltavy – pod objektem penzionu U Anděla Purkarec - stálé kotviště, ze kterého přívoz vyplouvá (případně veřejné přístaviště Purkarec za ideálních plavebních podmínek)
- pravý břeh Vltavy – malé molo vedle tábořiště, ze kterého vede cesta do Kostelce. Zájemci z kostelecké strany vyčkají v době smluveného převozu viditelně u nástupního mola.

Maximální počet osob na plavidle nesmí překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení. Kapacita přívozu: převozník + max. 12 osob, či 5 osob + 5 kol, max. nosnost lodě je 900 kg. Počet osob a kol určuje převozník dle svého uvážení.

Přívoznická loď přepravuje pouze pěší a cyklisty.
Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a po domluvě s převozníkem. V případě, že se sejde více zájemců se zvířaty, může být požadován náhubek.
Provoz či čas vyplutí může být zrušen pokud: převozník uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné, např. zvýšený průtok, silný vítr, nepříznivé meteorologické podmínky apod.

Provoz přívozu v Purkarci je podporován z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje.

 

Adresa
Město Hluboká nad Vltavou
Purkarec
Hluboká nad Vltavou 373 41

Instagram: @hlubokanadvltavou

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Inspirujte se