Přívoz Purkarec

Přívoz je v provozu od 1. května do 30. října (v závislosti na počasí)

Provozní doba:
Květen

 • pondělí až pátek přepravy na základě předchozí domluvy alespoň den předem
 • soboty a neděle + svátky od 10: 00 do 18:00 hod.

Červen

 • od 1. do 14.6. pondělí až pátek přepravy na základě předchozí domluvy alespoň den předem
 • soboty a neděle od 10: 00 do 18:00 hod
 • od 15.6. do 30.6. provoz každý den od 10:00 do 18:00 hod

Červenec a srpen

 • provoz každý den od 10:00 do 18:00 hod

Září

 • od 1 do 15.9. provoz každý den od 10:00 do 18:00 hod
 • od 16 do 30.9. přepravy na základě předchozí domluvy alespoň den předem
 • soboty a neděle + svátky od 10: 00 do 18:00 hod

Říjen

 • pondělí až pátek přepravy na základě předchozí domluvy alespoň den předem
 • soboty a neděle + svátky od 10: 00 do 17:00 hod

Odjezdové časy každou celou hodinu na zavolání.
Nově také přeprava na Karlův hrádek po předchozí domluvě.

Rezervace pro jednotlivce je možno provést kdykoliv v rámci provozní doby přívozu na telefonním čísle +420 602 834 708.
Skupinové objednávky je potřeba uskutečnit 1 den předem. Dřívější či pozdější časy na objednávku den předem či po domluvě. Nejdéle však do setmění.

Ceny převozného jsou smluvní a mohou se v průběhu sezóny měnit:

přeprava Purkarec - Kostelec:  doba přepravy do 10 min
osoby do 3 let zdarma
od 3 do 12 let      30,- / os.
od 12 let 50,- /os
kolo  30,- 
elektro kolo 50,-

přeprava mezi  Purkarec - Karlův hrádek : doba přepravy do cca 20 min
do 3 let zdarma
od 3 do 12 let 50,- / os.
od 12 let      100,- /os
minimální částka pro přepravu z KH nebo na KH 500,-

Jako jízdní doklad bude uznána Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus.
Plavba osob do 15 let bez dozoru dospělé osoby je zakázána.

Přívoz vyplouvá/připlouvá pouze k nástupním molům, která jsou umístěna:
Purkarec – levý břeh Vltavy – pod objektem penzionu U Anděla Purkarec - stálé kotviště, ze kterého přívoz vyplouvá (případně veřejné přístaviště Purkarec za ideálních plavebních podmínek)
- pravý břeh Vltavy – malé molo vedle tábořiště, ze kterého vede cesta do Kostelce. Zájemci z kostelecké strany vyčkají v době smluveného převozu viditelně u nástupního mola.

Maximální počet osob na plavidle nesmí překročit maximální povolené obsazení plavidla dle lodního osvědčení. Kapacita přívozu: převozník + max. 12 osob, či 5 osob + 5 kol, max. nosnost lodě je 900 kg. Počet osob a kol určuje převozník dle svého uvážení.

Přívoznická loď přepravuje pouze pěší a cyklisty.
Přeprava zvířat je možná jen po dodržení bezpečnostních opatření a po domluvě s převozníkem. V případě, že se sejde více zájemců se zvířaty, může být požadován náhubek.
Provoz či čas vyplutí může být zrušen pokud: převozník uzná podmínky plavby za nevhodné či nebezpečné, např. zvýšený průtok, silný vítr, nepříznivé meteorologické podmínky apod.

Adresa
Město Hluboká nad Vltavou
Purkarec
Hluboká nad Vltavou 373 41

Instagram: @hlubokanadvltavou

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Inspirujte se