MEN - mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka

Výstava

MEN - mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka

Termín konání

22. 5. 2022 — 2. 10. 2022

Místo konání

Alšova jihočeská galerie

Výstava MEN v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou poprvé v její historii představí sbírku Roberta Runtáka z odlišného úhlu než tomu bylo doposud v předešlých třech výstavních projektech. Bude představena jedna ze zásadních podsbírek celé rozsáhlé kolekce a to konkrétně práce, jejichž těžištěm je vyobrazení mužského těla. Nepůjde o prostý výčet autorů a děl. Výstava bude akcentovat čtyři tematické celky, které každý jinak, avšak nikoli striktně separovaně, akcentuje muže a mužská těla jako nosný bod. Široká škála autorů posledních přibližně sto dvaceti let, napříč technikami, podrobí muže jako výrazový prvek a fenomén, určitému zkoumání na pozadí stylových, historických a částečně také společenských kulis. Nepůjde pouze o autory domácího, nebo chcete-li československého okruhu, ale spektrum umělců je částečně rozšířeno o mezinárodní kontext.

Adresa
Alšova jihočeská galerie
Bezručova 144
Hluboká nad Vltavou 373 41
+420 387 967 041
www.ajg.cz

Instagram: @hlubokanadvltavou

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Inspirujte se